Incompany steigerbouwexamens

Heb jij tijdens je werk te maken met steigers? Dan is een steigerbouwcertificaat verplicht. 

Door DNV en SVWOH erkend

Incompany examens

Vertaalde examens mogelijk

Het monteren van steigers kan risicovol zijn, zowel voor de steigerbouwer als voor de werknemers die tijdens hun werk gebruik maken van een steiger.  Daarom zijn steigerbouwers sinds 2017 verplicht om een geldig certificaat te kunnen tonen. Ons examenbureau is erkend door Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) en DNV voor het afnemen van steigerbouwexamens.

Examenlocatie

Het steigerbouwexamen wordt op een door de werkgever verzorgde locatie afgenomen. De locatie moet vooraf goedgekeurd zijn door DNV. Er moeten minimaal 2 kandidaten deelnemen aan het examen. Om de kwaliteit van het examen te kunnen waarborgen, kunnen er maximaal 12 kandidaten deelnemen.

Beschikbare talen

 • Monteur Steigerbouw: Nederlands, Duits, Engels, Kroatisch, Litouws, Pools, Roemeens, Slowaaks, Turks, Spaans, Russisch, Bulgaars en Hongaars. 
 • Eerste Monteur Steigerbouw: Nederlands, Duits, Engels, Litouws, Pools, Roemeens en Turks.
 • Steigerinspecteur: Nederlands, Duits en Engels. 
 • Voorman: Nederlands

Overige talen en voorleesexamens zijn op verzoek beschikbaar. Vraag een offerte aan via het bovenstaande formulier of bel ons op 085 – 487 15 70.

Beschikbare steigerbouwexamens

 1. Monteur Steigerbouw. Je maakt zowel een theorie- als praktijkexamen. Het praktijkexamen bestaat uit het monteren en demonteren van een praktijkopdracht. De opdracht wordt door minimaal 2 en maximaal 3 kandidaten uitgevoerd.

 2. Eerste Monteur Steigerbouw. Je maakt zowel een theorie- als praktijkexamen. Het praktijkexamen bestaat uit het monteren, demonteren en beoordelen van een staande steiger in systeem, met een staanderonderbreking en een hangsteiger in buiskoppeling. Dit is een groepsopdracht die door minimaal 2 en maximaal 3 kandidaten wordt uitgevoerd.

 3. Steigerinspecteur. Je maakt enkel een schriftelijk theorie-examen. Het examen bestaat uit 5 open vragen, 35 meerkeuzevragen en 7 practicumopdrachten.

 4. Voorman. Je maakt enkel een schiftelijk theorie-examen. Het examen bestaat uit 6 meerkeuze-vragen, 5 open vragen en 6 practicumopdrachten.
Steigerbouw examens

Ontvang vrijblijvend een offerte

Voldoen aan entreecriteria

Om deel te mogen nemen aan het steigerbouwexamen moet de kandidaat aan bepaalde entreecriteria voldoen. We vragen opleiders vriendelijk om hierop te controleren voordat kandidaten bij ons worden aangemeld.

Monteur Steigerbouw:

 • Minimale leeftijd van 19 jaar
 • In bezit van een geldig VCA-diploma of equivalent
 • Geldige registratie als Aspirant Hulpmonteur bij SVWOH
 • Hercertificering: in bezit van een MSB- of EMSB-certificaat dat op de dag van het examen niet is verlopen.

Eerste Monteur Steigerbouw

 • Minimale leeftijd van 21 jaar
 • In bezit van een geldig VOL VCA-diploma of equivalent
 • In bezit van persoonscertificaat MSB dat is geregistreerd in het CDR en op de dag van het examen niet is verlopen.
 • Hercertificering: in bezit van EMSB-certificaat dat op de dag van het examen niet is verlopen.

Steigerinspecteur:

 • Certificaat EMSB + 1,5 jaar geregistreerde werkervaring in de steigerbouw OF
 • Verklaring + CV waaruit minimaal 5 jaar werkervaring in de steigerbouw blijkt. Wij kunnen je helpen aan het benodigde fornulier.

Voorman:

 • In bezit van een geldig VCA-diploma of equivalent
 • In bezit van een geldig EMSB-certificaat
 • 1,5 jaar geregistreerde werkervaring als Eerste Monteur Steigerbouw

Geldige VCA-equivalenten

Beschikken over een geldig VCA-diploma is een vereiste om deel te kunnen nemen aan de steigerbouwexamens. Niet alle kandidaten hebben een Nederlands VCA-diploma, maar wel over een buitenlands equivalent. Sinds 3 maart 2021 accepteert SVWOH ook de volgende buitenlandse certificaten:

 • VCA-diploma uit België
 • VCA-diploma uit Duitsland
 • Het MIST-certificaat (OPITO)

Dit betekent dat kandidaten die beschikken over één van bovengenoemde erkende VCA-equivalenten geen Nederlands diploma meer hoeven te behalen om te kunnen voldoen aan de entreecriteria. Let op: bij het aanmelden van kandidaten verzoeken wij je vriendelijk om een kopie van het geldige equivalent mee te sturen.

Handige links