Laatste update: 22-09-2021

We houden je graag op de hoogte van alle examenmogelijkheden, maatregelen en eventuele wijzigingen n.a.v. het coronavirus. Automatisch op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Onze examinering kan gelukkig doorgaan, uiteraard met inachtneming van de geldende regels en hygiënevoorschriften vanuit de overheid. Concreet betekent dit momenteel:

  • We bieden open inschrijfexamens en in-company examens in heel Nederland. Bekijk hier de actuele examenplanning. 
  • Met ingang van 25 september 2021 is het voor exameninstellingen niet meer nodig om 1,5 meter afstand tussen kandidaten te waarborgen. Ook is er géén meldplicht (met gebruik van de CoronaCheck-app) tenzij de examenlocatie dit vereist. Dit zal voor enkele van onze examenlocaties wel gelden. Wij stellen de betreffende klanten en kandidaten tijdig hiervan op de hoogte. Uitwijken naar een examenlocatie waar geen CoronaCheck-app getoond hoeft te worden, is dan uiteraard altijd een optie. (Let op: onder voorbehoud van officiële communicatie vanuit VCA Infra op 23-09-2021).
  • Is het voor jouw bedrijf noodzakelijk of gewenst om een examenleider in te zetten die gevaccineerd is en/of de CoronaCheck-app kan laten zien? Geef het dan gerust bij ons aan. 
  • De mondkapjesplicht is per 26 juni 2021 komen te vervallen, overeenkomstig de RIVM-richtlijnen.

Locatie-eisen voor examenlocaties

Er gelden geen afwijkende locatie- en hygiene-eisen meer voor locaties. Bekijk hier de reguliere locatie-eisen.

Dispensatieregeling diploma’s in het CDR

SSVV meldt het volgende over de dispensatieregeling:

  1. Diplomahouders van wie het diploma tussen 15 december 2020 en 20 april 2021 is verlopen, krijgen dispensatie tot 1 juli 2021. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.Dit geldt voor alle diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma’s die tussen 15 december 2020 en 20 april 2021 zijn verlopen de volgende melding: ‘Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.’
  2. Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de lockdown niet kunnen doen, krijgen dispensatie tot 1 juli 2021. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen. 
  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.
  4. De dispensatieregeling houdt nadrukkelijk geen verbod op examens in. Mensen die examen willen doen, kunnen met een erkend examencentrum kijken welke mogelijkheden hiervoor zijn. De kandidaat en het examencentrum zijn er dan samen verantwoordelijk voor dat het examen op een verantwoorde manier plaatsvindt.

Bekijk hier alle updates van de SSVV omtrent de maatregelen vanwege het coronavirus.

SVWOH meldt het volgende over de dispensatieregeling voor steigerbouwdiploma’s:

  • Op 24 maart 2021 verlengde SSVV de dispensatieregeling. SVWOH sprak met DNV af dat vanaf 1 april 2021 de verlenging niet geldt voor de persoonscertificaten die SVWOH registreert in het Centraal Diploma Register. Voor de bij SVWOH geregistreerde Aspirant-Hulpmonteurs is ook geen dispensatieregeling van toepassing. Steigerbouwexamens kunnen, conform de coronamaatregelen, afgenomen worden bij onder meer Pontifex Certificatie. 

Dispensatieregeling rijbewijzen

Kijk voor de actuele dispensatieregeling met betrekking tot rijbewijzen op de website van de Rijksoverheid. Hier kun je vinden of jouw verlopen rijbewijs gebruikt mag worden als geldig identiteitsbewijs bij onze examens

Heb je nog een vraag?
Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 085-4871570.